Mentalbeskrivning A-kullen

(5+1) - 2003-03-02

e. S(Vall-f)CH GK VALLH PR CMM´s Mac
u. GK VALLH PR Moel Somolli
Amigo Algot Aramis Arwen Aron Arvid
1a KONTAKT Hälsning 4 4 4 3   3
1b KONTAKT Samarbete 4 4 4 3   3
1c KONTAKT Hantering 3 3 4 4   4
2a LEK 1 Leklust 4 4 4 4   3
2b LEK 1 Gripande 3 3 3 4   3
2c LEK 1 Dragkamp 3 5 3 5   3
3a JAKT Förföljande 3/4 4/1 4/1 1/1   2/1
3b JAKT Gripande 2/2 1/1 2/1 1/1   1/1
4 AKTIVITET  4 2 3 5   2
5a AVST.LEK Intresse 4 3 2 3   3
5b AVST.LEK Hot/Agg. 3 1 1 1   1
5c AVST.LEK Nyfikenhet 1 1 2 3   1
5d AVST.LEK Leklust 1 1 4 5   1
5e AVST.LEK Samarbete 1 1 3 5   1
6a ÖVERASKN. Rädsla 3 3 3 3   4
6b ÖVERASKN. Hot/Agg. 3 2 1 2   1
6c ÖVERASKN. Nyfikenhet 1 2 2 3   2
6d ÖVERASKN. Kvarst. rädsla 4 1 2 1   1
6e ÖVERASKN. Kvarst. intresse 2 2 3 3   3
7a LJUDKÄNSL. Rädsla 3 5 2 2   5
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet 2 3 5 4   2
7c LJUDKÄNSL. Kvarst. rädsla 1 1 2 2   1
7d LJUDKÄNSL. Kvarst. intresse 3 1 3 1   3
8a SPÖKEN Hot/Agg. 4 2 1 2   1
8b SPÖKEN Kontroll 5 4 3 5   4
8c SPÖKEN Rädsla 2 4 1 5   1
8d SPÖKEN Nyfikenhet 1 2 2 2   5
8e SPÖKEN Kontakt 3 3 4 2   4
9a LEK 2 Leklust 2 3 4 3   3
9b LEK2 Gripande 2 4 4 3   3
10 SKOTT  5 5 2 avstår skott   4