Mentalbeskrivning D-kullen

(4+3) -  2005-08-23

e. GK VALLH PR Joe
u. GK VALLH PR Moel Somolli

Fog Fonzie Froy Filur Fay Fly Foxy
1a KONTAKT Hälsning   4          
1b KONTAKT Samarbete   4          
1c KONTAKT Hantering   4          
2a LEK 1 Leklust   4          
2b LEK 1 Gripande   4          
2c LEK 1 Dragkamp   4          
3a JAKT Förföljande   2/4          
3b JAKT Gripande   1/3          
4 AKTIVITET    2          
5a AVST.LEK Intresse   3          
5b AVST.LEK Hot/Agg.   1          
5c AVST.LEK Nyfikenhet   2          
5d AVST.LEK Leklust   4          
5e AVST.LEK Samarbete   2          
6a ÖVERASKN. Rädsla   2          
6b ÖVERASKN. Hot/Agg.   1          
6c ÖVERASKN. Nyfikenhet   3          
6d ÖVERASKN. Kvarst. rädsla   3          
6e ÖVERASKN. Kvarst. intresse   3          
7a LJUDKÄNSL. Rädsla   3          
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet   3          
7c LJUDKÄNSL. Kvarst. rädsla   4          
7d LJUDKÄNSL. Kvarst. intresse   3          
8a SPÖKEN Hot/Agg.   1          
8b SPÖKEN Kontroll   5          
8c SPÖKEN Rädsla   2          
8d SPÖKEN Nyfikenhet   1          
8e SPÖKEN Kontakt   2          
9a LEK 2 Leklust   4          
9b LEK2 Gripande   4          
10 SKOTT    5