Kylie's stamtavla

Tazzehagens Kylie
Född: 2007-06-17
Regnr: V1538/2007 

Kylie GK VALLH PR
Barney
V1686/2006
Glen
NHSB2375878
ISDS233488 
Skippy
ISDS225059 
Nell
Tootsie
NHSB2411032 
NHSB2325218 
Jim
NHSB2325852 
Tess
GK VALLH PR
Yazzie
V1210/2001
GK VALLH PR
Myss
N00347/00
N18825/93 
Rex
N05641/91 
Cindy
GK VALLH PR
Janni
V1132/95
REGV1600/92 
GK VALLH PR
Nötvallen's Skipper
REGV1592/92 
GK VALLH PR
Tot